Wdrażanie GMP/GHP/HACCP

Firma GASTRO zajmuje się kompleksowym wdrażaniem systemu GMP/ GHP/ HACCP.

Oferujemy:

 • Kompleksowe wdrożenie systemu HACCP
 • Wdrożenie zasad Dobrych Praktyk Higienicznych – GHP
 • Wdrożenie zasad Dobrych Praktyk Produkcyjnych - GMP
 • Szkolenie pracowników
 • PN-EN ISO 22000:2006 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności - wymagania dla wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego (HACCP)

 

GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna

Zgodnie z definicją podaną w ustawie z dnia 11 maja 2001 roku - "O warunkach zdrowotnych żywności żywienia", Dobra Praktyka Produkcyjna to działania, które muszą być podjęte i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności odbywała się w sposób zapewniający jej właściwą jakość zdrowotną, zgodnie z jej przeznaczeniem.

Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) dotyczą: otoczenia i lokalizacji zakładu, obiektów i układu funkcjonalnego (strefa czysta i strefa brudna), magazynowania żywności, postępowania z surowcem, maszyn i urządzeń, i ogólnych zasad higieny.

Każde przedsiębiorstwo jest zobowiązane do opracowania własnego zakładowego programu warunków wstępnych GMP/GHP dopasowanych do specyfiki zadań realizowanych w przedsiębiorstwie. Ponadto każdy pracownik ma obowiązek przestrzegać procedur i instrukcji GMP/GHP.
Program jest wstępem do opracowania i zastosowania systemu HACCP, a także standardów z serii ISO 9000.

Korzyści z wdrożenia programu:

 • podniesienie świadomości personelu produkcyjnego w zagadnieniach dotyczących roli systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności w produkcji
 • obniżenie kosztów produkcji wynikających z ludzki pomyłek, np. zakażenia produktu
 • prowadzone przez nas szkolenia dotyczące Zasad GMP pomogą zintegrować załogę z celami działań przyświecających zarządowi przedsiębiorstwa, ujętymi w Polityce Jakościowej firmy
 • podniesienie pewności i spowodowanie systematycznej powtarzalności jakości produktów, która jest niezbędna przy oczekiwaniach jakościowych konsumenta
 • doinwestowanie materialnych zasobów przedsiębiorstwa (urządzenia pomiarowe, linie technologiczne, osprzęt do linii produkcyjnej, serwis, itp.)
 • oszczędność pieniędzy dzięki umiejętnemu zarządzaniu dokumentacją i szybkiemu reagowaniu na powstałe (zapisane) niezgodności i problemy
 • lepsza siła przetargowa w stosunkach z dostawcami i klientami
 • zmniejszenie niekorzystnych następstw odpowiedzialności za produkt
 • zmniejszenie liczby reklamacji
 • zwiększenie prestiżu i zaufania do firmy

 

GHP - Dobra Praktyka Higieniczna

Określona w ustawie jako działania, które należy podjąć i warunki, które należy spełniać, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywały się w sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności, zgodnie z jej przeznaczeniem.

Każde przedsiębiorstwo jest zobowiązane do opracowania własnego zakładowego programu warunków wstępnych GMP/GHP dopasowanych do specyfiki zadań realizowanych w przedsiębiorstwie. Ponadto każdy pracownik ma obowiązek przestrzegać procedur i instrukcji GMP/GHP.
Program jest wstępem do opracowania i zastosowania systemu HACCP, a także standardów z serii ISO 9000.

System ten obejmuje: założenia konstrukcyjno-budowlane obiektów produkcyjnych, dobór odpowiedniego wyposażenia technologicznego i technicznego, procedurę mycia, dezynfekcji, konserwacji maszyn i urządzeń, zapewnienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i odpowiedniej jakości wszystkich surowców, stosowanie odpowiednich procedur i operacji technologicznych, szkolenie i higienę osobistą pracowników.

Korzyści z wdrożenia programu:

 • produkcja zdrowej żywności, a więc wolnej od czynników fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych
 • obniżenie kosztów produkcji wynikających z ludzki pomyłek, np. zakażenia produktu
 • obniżenie kosztów ubezpieczeń i postępowań prawnych
 • poprawa stosunków z instytucjami kontrolnymi
 • zmniejszenie poziomu reklamacji
 • poprawa wizerunku firmy
 • wzrost świadomości zdrowotnej personelu, a wraz z nim wzrost odpowiedzialności za klienta

 

HACCP System Zapewniania Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności
(Hazard Analysis and Critical Control Point).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 o warunkach zdrowotnych żywności (Dz. U. Nr 63, poz. 634 ze zmianą z 30 października 2003 r. Dz. U. 208 poz. 2020) stanowi system HACCP obligatoryjnym we wszystkich zakładach produkcji i przetwórstwa żywności w Polsce niezależnie od wielkości.

To podstawowe narzędzie, na którym opiera się międzynarodowe prawodawstwo i opracowywanie praktyk właściwego postępowania we wszystkich sektorach branży spożywczej. System HACCP stanowi również kluczowy składnik wielu standardów certyfikacji zgodności i jest uznawany jako główny czynnik regulacji międzynarodowego handlu produktami spożywczymi.

Przestrzeganie założeń standardu HACCP dotyczy firm działających we wszystkich sektorach branży spożywczej między innymi pierwotnych i wtórnych producentów, przetwórców i dostawców żywności, które chcą zaprezentować zgodność stosowanych procedur z krajowymi lub międzynarodowymi wymaganiami oraz przepisami w zakresie bezpieczeństwa żywności.

HACCP jest systemem, który pozwala zminimalizować zagrożenia, jakie dla bezpieczeństwa żywności powstają na różnych etapach jej produkcji i dystrybucji, a także pozwala na zapobieganie wytwarzaniu nieodpowiednich jakościowo produktów, eliminując zagrożenia w momencie ich powstawania.

HACCP - System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (z ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) - jest systemowym postępowaniem mającym na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności, z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. Jest to również system mający na celu określenie metod ograniczania tych zagrożeń. System HACCP pozwala na uzyskanie pewności, że zakład wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta, w odniesieniu do przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej i potrzeb klientów.

 

System HACCP opiera się na 7 zasadach:

 • Identyfikacja zagrożeń i opisanie środków zapobiegawczych
 • Identyfikacja krytycznych punktów kontroli (CCP)
 • Identyfikacja limitów krytycznych
 • Ustalenie systemu monitorowania CCP
 • Określenie działań korygujących
 • Ustalenie procedur zapisów
 • Ustalenie procedur weryfikacji systemu.

 

Korzyści z wdrożenia i certyfikacji systemu:

 • spełnienie wymagań ustawowych
 • poprawa stosunków z instytucjami kontrolnymi
 • podniesienie świadomości personelu produkcyjnego w zagadnieniach dotyczących roli systemów jakości w produkcji
 • podniesienie wiarygodności firmy tak u konsumentów jak i u konkurencji
 • obniżenie kosztów produkcji wynikających z ludzkich pomyłek, np. zakażenia produktu
 • ulepszenie infrastruktury przedsiębiorstwa (program HACCP pozwala wydajniej planować linie technologiczne)
 • możliwość eksportu na wspólny rynek UE i USA
 • integracja załogi z celami działań przyświecających zarządowi przedsiębiorstwa, ujętymi w Polityce Jakościowej firmy
 • powtarzalność jakości produktów, która jest niezbędna przy oczekiwaniach jakościowych konsumenta
 • doinwestowanie materialnych zasobów przedsiębiorstwa -urządzenia pomiarowe, linie technologiczne, osprzęt do linii produkcyjnej, serwis ...
 • nowy system dokumentacji - bardziej przejrzysty
 • oszczędność pieniędzy dzięki umiejętnemu zarządzaniu dokumentacją i szybkiemu reagowaniu na powstałe (zapisane) niezgodności i problemy
 • lepsza siła przetargowa w stosunkach z dostawcami i klientami.

Aktualności

Dział handlowy

  601 060 169

  605 328 899

  691 410 752

  697 410 752

Serwis

  691 410 753

  691 410 755

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności – polityka dotycząca cookies:

1. Dla Państwa wygody strona internetowa: www.gastro-gd.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, w celach statystycznych i przechowywania danych sesyjnych (wygasa po zakończeniu sesji).

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

4. Brak zmiany w przeglądarce internetowej tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach serwisu.

6. Zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików cookie można poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej:

Linki do ustawień popularnych przeglądarek interntetowych

Google Chrome

Internet Explorer

Opera

Mozilla Firefox

Safari